Tag Archives: kursdeltagare

Lösningsfokuserad pedagogik

Jag har varit på Sommenbygdens folkhögskola i Tranås och föreläst på temat om bemötande, förhållningssätt och bedömning vid komplicerade inlärningssituationer.  Folkhögskolan är den vuxenutbildningsform som har flest deltagare med funktionsnedsättning och många skolor har speciella kurser för personer med funktionsnedsättning. Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med funktionsnedsättning. Sommenbygdens folkhögskola erbjuder allmän kurs för den som hoppat av eller aldrig gått gymnasiet. Här har du möjlighet att läsa de ämnen du behöver för att få grundläggande behörighet för högre studier, eller för att lättare få arbete. Små grupper, mycket stöd och en positiv atmosfär ger dig bästa tänkbara chanser att lyckas med dina studier.

Deltagare med funktionsnedsättning som t ex neuropsykiatriska diagnoser eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöver en anpassade studiemiljö. Detta kräver att skolans personal d v s alla som möter individen har kunskap om förutsättningarna för att det ska bli en lyckad studiegång. Det handlar om att skapa en helhet med en fungerande pedagogik som till stora delar bygger på ett individuellt bemötande men ändå är bra för alla deltagare på allmän kurs. Ibland blir det lätt att vi generaliserar och försöker hitta en ”quick fix” som lösning, men där den kommunala gymnasieskolan styrs av högt tempo och mycket teori kan folkhögskolan erbjuda ett lugnare och mer tillrättalagt arbetssätt. Med rätt kompetens och förhållningsätt lever de upp till sin vision: ” Sommenbygdens folkhögskola med öppna sinnen för demokrati, folkbildning, jämställdhet och kultur”. Tack för att jag fick komma!