Monthly Archives: juli 2014

Högskoleprov och dyslexi?

Om du har tänkt att göra högskoleprovet i höst är sista datum för anmälan 15 september. Behöver du utökad tid för att göra provet och är dyslektiker är det dags att boka tid för ett intyg om du inte redan har ett giltigt sådant (från logoped eller godkänd intygsgivare). Intyget skickar du sedan till det universitet eller högskola du har anmält dig till. Du som dyslektiker gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver inte heller göra det s.k. utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

Välkommen att boka tid!