Monthly Archives: januari 2014

Eldsjälar – utbildningsdag i Vadstena

Idag har jag varit på Vadstena folkhögskola tillsammans med socialpedagog Coby Anderson och föreläst om vår arbetsmetod vid komplicerade inlärningssituationer. Det var det nystartade nätverket för specialpedagoger inom folkhögskolan som hade sin första träff för erfarenhetsutbyte. Även om folkhögskolans målgrupp är vuxna deltagare så förefaller det att bli yngre och yngre kursdeltagare framförallt på allmän kurs, många har helt enkelt inte fullföljt studierna på gymnasiet. Fokus på dagen var den metod vi arbetat fram under ett par år på Lunnevads folkhögskola, ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om bemötande, kunskap och tid. Tre faktorer som möter de behov individer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar oftast har i inlärningssituationen. Även om jag inte längre jobbar kvar på Lunnevad så är en stor del av mitt hjärta fortfarande där, bland kursdeltagare och elever och det var riktigt roligt idag, att träffa specialpedagoger från olika folkhögskolor i landet. Det fanns många beröringspunkter och vi diskuterade attityder och organisationsfrågor, hur viktigt det är med gott ledarskap på flera nivåer. Och hur viktiga specialpedagogerna är – eldsjälarna som brinner för skola och för kunskap!